Pravopis| الِاملاء: dijakritike i transliteracija u hrvatskom jeziku

books-stack-of-three_318-45543

Pozdrav!
!السلام عليكم

U prošlim postovima pisali smo o arapskom pismu i njegovoj povijesti, a sada ćemo se ukratko osvrnuti na nekoliko važnih tema iz pravopisa. Za ovaj post smo odabrali dijakritike (sve točkice i crtice koje inače možemo vidjeti u arapskom tekstu) i načine transliteracije arapskih riječu u hrvatskom jeziku (tj. kako da arapsku riječ što vjernije -ili ne- napišemo na latinici).


Dijakritike | حَرَكات التَشكِيل

Kao što smo već spomenuli u prijašnjim postovima, rana pisma kojima se zapisivao arapski jezik uvelike su se razlikovala od suvremenog arapskog pisma, prvenstveno po tome što nisu imala dijakritičke znakove. Te znakove dijelimo u dvije velike skupine:

 • إِعجام (iʿğām)- dijakritičke točke za suglasnike
 • تَشكِيل (taškīl)- dodatne dijakritičke točke, koje uključuju:
  • حَرَكَات (ḥarakāt) – oznake za kratke samoglasnike

arabic-model

U prvom stoljeću nakon pojave islama pisanje dijakritika je još uvijek bila rijetka pojava, sve dok se nakon prvih islamskih osvajanja (الفَتوحات الِاسلامِية) između 622. – 750. godine islam nije proširio na veliko područje od granica Kine i Indije pa sve do Iberskog poluotoka. Iako je bilo potrebno nekoliko stotina godina da se većina stanovništva tog područja zbilja preobrati na islam (dapače na samom početku vladajuća arapska elita nije poticala preobraćivanje masa), svejedno je prioritet bio da se religija koja je postala stup arapske civilizacije ispravno prenese iz Arapskog poluotoka u sve djelove novog kalifata. Upravo zbog tog razloga pojavila se potreba za kodifikacijom tj. zapisivanjem Kurana (a kasnije i standardiziranjem jedne službene verzije), što je naravno utjecalo na sam način zapisivanja jezika. Kuran je trebao biti što čitkiji i razumljiviji govornicima drugih, ponekad strukturalno potpuno drukčijih jezika, te je tako uvođenje dijakritika postalo neizostavan dio kuranskog teksta sve do danas, kada se kroz stoljeća arapski jezik udaljio od klasičnog jezika Kurana, te je svima, čak i govornicima arapskog, vokalizacija Kurana osnova pravilnog čitanja i recitiranja (التجويد) Božje rječi.
Na početku zapisivanja dijakritičke točke za suglasnike pisale su se istom bojom kao osnovni oblici suglasnika (uglavnom crna tinta), dok su se oznake za kratke vokale pisali drugom bojom (često crvenom tintom). Najstariji pronađeni primjeri upotrebe dijakritika potječu iz Egipta od oko 650. godine.
Na ovim slikama možemo vidjeti razliku između starijeg teksta Kurana bez ikakvih dijakritika i primjer kasnijeg teksta, zapisanog sa svim dijakritičkim točkama, uključujući i potpunu vokalizaciju:

sa-i-bez-vokalizacije

Dijakritike na suglasnicima | إِعجام

Kao što smo vidjeli, rane kopije Kurana nisu imale dijakritičke točke, no čitateljima u to doba to nije predstavljao veliki problem. Tako se npr. osnovni oblik
osnovni
mogao čitati na tri različita načina, ovisno o kontekstu. Dodamo li dijakritičke točke za suglasnike (إِعجام ) tom osnovnom obliku, čitanje je uvelike olakšano te se bez ovisnosti o širem kontekstu jasno može utvrditi kojem se glasu radi. Danas svi arapski tekstovi sadrže ove dijakritike.

b-t-th
/b/, /t/, /θ/

U nekim stilovima pisanja (poput ruqʿahu svrhu brzine pisanja dvije točkice spajaju se u kratku horizontalnu crticu, a tri točkice u trokut bez osnovice.

Dodatne dijakritičke točke | تََشكِيل

U skupinu dodatnih dijakritičkih točaka, tzv. taškīl (تَشكِيل )spadaju oznake za kratke samoglasnike, ḥarakāt (حَرَكَات).

Oznake za kratke suglasnike | حَرَكَات

Za razliku od dijakritičkih točaka za suglasnike koje se danas uvijek zapisuju, oznake za kratke samoglasnike uglavnom nalazimo samo u knjigama za djecu, udžbenicima za učenje jezika, u Kuranu i religijskim tekstovima gdje je važno točno pročitati samoglasnike (npr. u hadisima).

One su sljedeće:

 • fatḥa (الفَتحة): kratki dijagonalni potez iznad slova; označava kratko /a/  fatha
 • kasra (الكَسرة): kratki dijagonalni potez ispod slova; označava kratko /i/ kasra
 • ḍamma (الضَمة): umanjena verzija slova و, iznad slova; označava kratko /u/ DAMMA
 • madda (المَدة): uglavnom se pojavljuje iznad alifa, izgleda kao tilda u španjolskom ili portugalskom, a označava slijed glotalni zatvor /ʔ/ + dugo /a:/  madda

Nunacija | تَنوِين

Nunacija ili tanwīn javlja se u arapskom i nekim drugim semitskim jezicima kao dodavanje završnog nūna (-n#) na imenicu ili pridjev, što označava da je riječ u jednom od triju padeža i da je neodređena. Nunacija se zapisuje i čita samo u Kuranu ili pri učenju jezika.

 • nominativnom
 • genitivgen
 • akuzativacc

U kombinaciji s alifom piše se kao ـًا‎, s tāʾ marbūṭah kao ةً, a kad je stoji individualno ima hamzu kao nosač, ءً. Često se piše čak u nevokaliziranim tekstovima kad označava prilog.

Ostalo:

Također postoje:

 • superskribirani alif, “dagger alif” (أَلِف خَنجَرِية): kratki vertikalni potez iznad slova dagger
  Povijesno je označavao dugo /a:/. Poavljuje se u svega nekoliko riječi koje su česte u današnjem jeziku, kao u pokaznoj zamjenici هٰذَا (hāḍā) u muškom rodu i هٰاذِهِ (hāḍihi) u ženskom rodu, pridjevu رَحْمٰن (ramān) ‘milostivi’ te imenu Boga, الله (Allāh). Rijetko se zapisuje čak i u potpuno vokaliziranim tekstovima.
 • alif waṣla (أَلِف وَصلَة): znak spajanja, kratki zavijutak iznad slova wasla
  Označava da se početna hamza ne izgovara, tj. zamjenjuje se krajnjim voaklom prethodne riječi. Pojavljuje se na početku riječi, npr. u sintagmama s prijedlogom iza kojeg slijedi određena imenica – u tom slučaju zamjenjuje hamzu na alifu određenog člana prefigiranog na imenicu: فِي  ٱلبَيْت (fi l-bayt, ‘u kući’) umjesto فِي ألبَيْت* (fi al-bayt).
 • sukūn (سُكون): kružić iznad slova sukun
  Označava da suglasnik iznad kojeg je postavljen ne slijedi vokal.
 • šadda (شَدّة) ili tašdīd (تَشْدِيد): kratki potez u obliku latiničnog w, iznad slova sadda
  Označava geminaciju (udvostručavanje) suglasnika iznad kojeg je postavljen.

U ovom blogu bilježit ćemo katke vokale, maddu i šaddu (osim u nakon prefigiranog određenog člana الـ (al-), kada se po pravilu uvijek udvostručavaju sunčevi suglasnici), ali nećemo bilježiti duge vokale, sukūn, nunaciju (osim u slučaju priloga), superskribirani alif i alif waṣlu.


O transliteraciji u hrvatskom jeziku

Nerijetko viđamo da se arapski jezik piše u latiničnoj transliteraciji, kao i na ovom blogu. U hrvatskom jeziku još uvijek ne postoji općeprihvaćeni sustav za transliteraciju arapskih glasova, a često se u literaturi i medijima mogu pronaći različiti standardi transliteracija (nažalost često u istom tekstu) te transkripcije koje slijede različite jezike (engleski, francuski).
Na ovom blogu koristit ćemo transliteraciju koju je objavio njemački arabist Hans Wehr u svom arapsko-engleskom rječniku Dictionary of Modern Written Arabic. 

transliteracija

Neke riječi koje se često spominju, poput Kuran, pisati na ovaj ustaljeni način koji nalazimo u gotovo svim hrvatskim pisanim medijima, umesto po Wehru Qurʾān.

Toliko o pravopisu zasad.
Pozdrav!
!مَع السَلامة


Vokabular:

 • الِاملاء – pravopis
 • إِعجام – dijakritičke točke za suglasnike
 • تَشكِيل – ostale dijakritičke točke
 • حَرَكَات – oznake za kratke samoglasnike
 • الفَتوحات الِاسلامِية – rana islamska osvajanja (622.-750.)
 • التجويد – kuransko recitiranje
 • الفَتحة – oznaka za /a/
 • الكَسرة – oznaka za /i/
 • الضَمة – oznaka za /u/
 • المَدة – oznaka za slijed glotalni zatvor /ʔ/ + dugo /a:/
 • التنوين – nunacija
 • أَلِف خَنجَرِية – superskribirani alif
 • أَلِف وَصلَة – znak spajanja
 • سُكون – znak nevokaliziranog suglasnika
 • شَدّة/تَشْدِيد – znak udvajanja suglasnika

• Pitanja, prijedloge i komentare pošaljite na: arapskiblog@gmail.com  •

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s